Песме

Мирне градске ноћи

Склапају уморне очи пусти градови
и падају у окаснели сан.
Свиће. Вуку се у лог барабе и гадови
са драганама туђим преплели ноћ и дан.

До поноћи силни јуришници,
пргави вучји окот без мане,
до зоре кротки доушници,
на сухе пали гране.

Лармају чистачи, мију улице.
Спава немирни град.
Љубавници мењају лице,

унезверени: како даље, шта сад –
без сна, троми, празни, сами;
милоснице им с мужима шапућу у тами!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања