Песме

Паук књижарац

Паук књижарац

Стрепе библиотеке, ситничарнице,
фанатични словољуби,
света места, двори и ризнице –
паук књижарац спокојно спи!

Круне се слова, букте поглавља,
клањају се побожни берачи тамјана.
Дишу векови православља
у мемљивим, тужним убожницама!

Тискам рукописе у ормане, полице,
у сваком куту зидам куле извиднице,
ђавољу варош од слова, измаглице!

Множе се недочитани списи.
Ко ће им се истински посветити –
књижарац спи, ти мртав си!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања