Преводи

The language wash

The language wash

Do not oppose your senses,
preserve spontaneity. Step out
of the membrane, givethe learned things
back to the sources, to the vague

shadows of birds. Forget
the learning, forget centuries,
history, traditions. Forget
everything. Do not mourn. Throw away

the mask; conquer the hope, fear,
courage. Wash your language,
free the word. Sing. Sing,
prove that you are here, that you are

Преводи

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања