Бенгалска ватра глуме

препоруке

одломак

продато

Бенгалска ватра глуме настала је после прилично премишљања, a написана у веома кратком раздобљу. Касније, када је објављена, још сам је дотеривао. Можда, мисли когод, касно, али никад се не зна. Уосталом, и сада, после година од изласка из штампе, понешто прецртам или накнадно објашњaвам.

Ти есеји писани су наменски, за одређене конкурсе. Eсеј Бенгалска ватра глуме, послао сам на конкурс мада није био завршен у смислу у коме сматрам текст окончаним. Али, време је истицало, нисам могао да одуговлачим. Из тога је требало да извучем поуку ― а не знам јесам ли ― да не пишем напречац, за конкурс, јер књиге остају. Једном ће зналац посегнути за њима и стећи погрешну представу о озбиљности, још горе о ауторској ерудицији. Писао, а недописао. Од тада настојим да промишљам смирено и, што је битно, на време почнем припреме. Мада, одиста, нема рукописа, ма колико над њим пробдео, да га касније, када изађе из штаме, изнова не преправљам, готово пишем. Увек може боље.

 

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања