Одломак - Mирна кућа, 1987.

Исак, уз јабуку уснуо

препоруке

наручите

Јабука цвета журно, нагло као сам пад.
Под њом дремљив Исак. Писаљка је у
трави, каписла сна. Зрикавци, опора
млечика, нестална ветроваљка, невен.

Зри биље. Цвате босиљак. Обичан дан.

Случај вреба напет као уд, јабука зри
мирно; премишља природа. Утихну
све. Господе, час је! Петељка сломи

печат тајне: сад је и Бог, свакодневним
обузет бригама, корекцијом видљивог
и невидљивог, Евином жељом, змијом,
Адамовом непослушношћу, набавкама,

молерским радовима, у ступици. Огањ
прождире Дневник рада, у коме баш све
тајне постања брижљиво кодиране беху.
Чему труд, шифрарник, браве, кад црв,

бедник, провртев јабуку, откри суштину
Земљине теже, најдраже ми тајне. Нема
ту напредовања, моћи и власти. Творца
ни црви не штују, вајка се гневни Господ.

Шта ми је чинити?! Зар да одступим после
свега што учиних стварајући свет?! Ломи
се Господ док под јабуком блажен, уснули
хрче Исак. Стоички убоде трпи мравље

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања