Песме

Неосетно нижу се часи

У Ботаничкој башти мирисима
засићен последњи птица пој.
Лишће неодлучно пада. Има
смисла да журбу смени спокој

док хитро броде дани
тонућ у нигдину,
одбројани.
Неосетно нижу се часи у годину

кратку као трен.
Календар витла боје:
зри јесен.

Гдекоји још шири очи, снен:
не види да тек сен је све што бје
и што доћи ће – минуло је!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања