Песме

Ништа од зла не цели

Старац над књигом нагнут
једнако страхоте сриче:
крпежом и мемлом огрнут
мучне дане прориче.

Књига козмика притиска –
мисли никако да усложи.
Вазда се редова ниска
просипа, затура, јад множи.

Очајан словољубац зној отире
као да брише међу од добра што дели.
Узаман нада, мантре,

амулети, траве, Врачебник,
Мисленик, Луновник, Трепетник,
– ништа од зла не цели!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања