Песме

Календар коледар


(обрнути сонетар)

цветањ сретањ милодар
биљар смиљар господар
распирује путен жар

трешњар крешњар черешњар
жетвар метвар чрвени
српањ трпањ големи

румени се гроздобер
отвор моме тамну двер
виноток милоток најслађи је дињин сок
студени мратињи царски љуби последњи

коледар момедар расте нама дивна звер
просинец ошинец утећи ће црвен зец
љути крути наврнути
дерикожа нежна пут сакри га под скут

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања