Песме

Срећем мртве знанце

 

Улицом ходам као дух –
на прстима: мрва тако пада.
Стрепим да усковитлам ваздух,
онима што се нико више не нада.

Добри, лепи, исти у вери
промичу одсутно, ћутке. Кличе
неко знанца јер му не повери:
мртви живима сличе.

Шта се дешава: зна ли ико?!
Ко је на страни живих од
свих што се ближе?

Без панике, грме службе. Нико
није угрожен, проверавамо кôд!
И све више живих ране лиже.

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања