Песме

Зарана падају магле

Нема више дивних дана
од којих дах трепери. Време
стрпљиво развеје све. Зарана
чини се, падају магле, бреме

расипа се, а тежим бива. Осврне
ли се кришом ико -  схватио није:
сваки трен хитро трне
и надање вавек тлапња свије.

Туга повремено, сурови тат,
као сусед жудно мерка ситнице
кришом што зграбиће

кад последњи избије сат.
Тако од Постања. За трице
и кучине бори се трошно биће

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања