Песме

Горке наранџе

Љупка девојачка брдашца ― пејзажи рајски,
осунчане долине ―
слатким наранџама, сиренски
стасите младиће маме. С бескрајно топлине

нуђено биће све. Момчине,
буду ли копљем витим обдарене,
трпљењу и  благошћу мужевној склонe,
богате на гозбама примаће даре.

Бризгаће сокови сласти. Младих
копљаника јуришних
усуд је неумитни:

разроки, међ полуткама наранџи,
веселим служиће господарицама
док време сласт несносно горчa

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања