Песме

Мириши душо срчењак

Видар птице заговара.
На рамену шареница;
у рукотканој кришка сира,
за чест ракијица, погача, папричица –

ватра жива.
У травама скривен свети дух.
Биљани петак хита преко њива:
пољем басма видарица. Милодух,

горчика, тимијан, враниловка,
убрани су једич, козлац, копитњак,
жутилица, срдачица, очајница –

ако је века,  болноме је лека.
Пуцкета кандило. Мириши душо срчењак
и у дан многи: врбену, раставић, споменак

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања