Песме

Живот у малом месту

Живот у малом месту
предвидив сав је:
квасац је у општем тесту,
док причом лаж веје.

Сваки лик као јасан је дан.
Понекaд осмех бљесне,
згреје. Протрљаш очи: сан!
Варка изнова кресне.

Сви род су, свако је узваник,
речи - мед и горчина.
За исту се кошчицу грабе

конобар, гост, пси и барабе.
Ту нишчи је изгнаник:
буја мрклина, стеже паучина!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања