Песме

Дијак суче слова жива

Аз, буки, вједи,
глагоља, гргоља слап:
глагољ, добро, јест – седи
и пиши. Врти се долап

док на усни сунчева зрака
букве сја: живјете, зјело,
земља, иже. Велича свака
кап чрнила, тачка, реч зацело

дијака што заборав раскрива:
како, људи, мисљете– титра нерв –
наш, он, покој,  рци, слово,

твердо. Дијак из мрклине суче слова жива:
ук, у, ферт, хјер, от,  ци, черв!
Шапућу звезде. Врију буне, кључа олово!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања