Песме

Воћњак у соби

Гризнем воћку! Писне сок; семе
прхне ти у косу, у књигу и постељу.
Осећам ― надире сласт.  Време
ме стиска, испуњава жељу:

буја семе из тамних кута.
Сред бивше собе воћњак бехара,
опојним миром кућа огрнута.
Над цветом крушке, јабуке, нара ―

пчела рој! Отресамо пролазности прах.
Сазнања семе отвара се, Бог стражари
док убирамо плодове раја. Трепериш.

У воћу пулсира срце моје и дах
изнова те за вратом жари.
Не бој се: дрхтећи зриш!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања