Песме

Трну слатки дневи

Тек што се заче себична недеља и већ се кратки
вторник у разигране креснице просу –
ненадано утрнуше слатки
дневи и све се безнађем осу.

Замиче блага недеља, убрзо дуги ће пост;
сване дебела среда, смркне трапави петак:
брза се година, тек лизнух суху кост –
маглени минуше часи. Над згаслим кандилом светак

ћутке све мерка. Неста
тамјана хиландарског, на дну барбанац скорели,
славска свећа таван-греду чађави.

Ни белог брашна честа
за колач заветни да се скрила; као да се душа сели
за собом помела све је –  пре но се с телом растави!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања