Песме

Страдање пред пасху

Утихну жамор и песма цветоносица. Замре игра. Мук смиче
смех лазарица, као да га водом с лица спира. Минуше Цвети.
Побожни старци у пчелињаку једнониче
док се писано на кожи збира. Још дан који и устаће Свети.

Време је да учини се милосрђе, дело љубави достојно и хвалежно,
док забринути чекамо да се Васкрсли јави.
Предстоје искупне муке. Нестрпљива урла руља док срце брижно
зебе: одиста речено је – Завештање мора да се збуде. Рави

сагнут смирено пољубац Јудин прими. Час је! Светина
што јуче раздрагана Учитеља цвећем засу – данас му смрт пpизива.
Колоплет свагдањи. Пеку сребрњаци. Тако то вазда бива.

Јара жеже попут маља. Сатире жеђ и несносних мува рој. Прашина
као жар нагриза. Зној. Свирепост, мржња, глупост, гнев на Христа се слива.
Он све поднесе. Ја сам истина – каза – жива!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања