Песме

О

О чему судија мисли
са Закоником на столу:
о љубави, о неправди или
о страху и нади, муци и болу?

Задрхти ли рука хирурга
док скалпелом тело реже
онога што гледа демјурга
како смрт са животом веже?

Затитра ли срце џелата кад
фијукне брадвом љутом
над вратом несрећника?

Снује ли срећу гробар икад
с чварцима, кавурмом и брљом
над ликом покојника?

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања