Песме

Јуродиви

У шумском логу као звере
јуродиви скотурен бди.
Звезде гледа, биље бере,
одбацили га сви.

Силе мрака прогоне
га – у њему је моћ:
без Бога, без Сотоне
дан преметну у ноћ.

Космос га дуго мучи –
и тај ће на колена!
Вазда ретке књиге учи

у њима тајна заточена.
Откриће је у позни час –
ако буде њега, кад не буде нас!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања