Песме

Праx

Покушавам да средим радни сто:
време је да пишем.
Уређујем га, глачам, а све је исто
– у хаосу зар још дишем?!

Пребирам белешке, рукописе,
тумачим хијероглифе. Читам
ли као уљез списе
туђинца, непрестанце се питам.

То перо зар водила је рука
што jе прашинa света мори?!
Унутра жар, напољу студ,

мука и кал. Сва бука
и бес на оног што лепоту створи
– завек га у се затвори!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања