Песме

Дан за постање

Ненадано у уху станиште је свио
и нема часа да не збори
Онај што све је вавек био –
кад ничег не бје и све кад створи.

Нема почетка без почетка,
понавља мисао као да моли,
нит створих дана бољег од четвртка
без којег труд јестиво је без соли.

Смислих лепоту, свод, земљу, биље;
збиља одвојих светлост од таме.
Славно дело опослих, шушка Рави,

кад неста радости што створих обиље
у дан криви –трице и кучине саме:
четвртак за Постање час бје прави!

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања