Песме

Добровољац чита мемоаре

Старина на кутњему прагу
као у царској библиотеци:
место жезла стеже тојагу!
Наочари – на ластишу и  узици –

трпају со у ране. Збира, одузима:
какав је то животни рачун?! Ни слово
о њему, о друзима
што падоше за отечество!

Одваја мутне перле мемоара; грозу,
ратове. Куне време, крштеницу,
мраз, стенице, ваши, болест, глад.

Срџба га дави. Стиска протезу,
сикће: отаџбинске врлине где су сад?!
Сломи наочари, згужва ћирилицу.

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања