Песме

Бајка о скрлатару

Капље црвени восак по рукопису. Живот печати.
Чури се воштаница. Сву келију малена очађави –
ђавољу сен рише. Монах кришом Трепетник чати,
грца. Да о поноћници сиђе Рави

седамдесет два имена Господња дозвала не би
онога коме зрневље сјактавих букви Реч јави.
Како да осетив чудесо скрлатар дође к себи –
док га јединосушна истина дави?!

Крсти се,  шиба, клања, целива, молитве слаже –
од јереси се не одбрани нејака влат.
Слатки су апокрифи у келијској тами,

шапуће у позни час! Молитва не помаже.
Снови се круне као палимпсест. Занат
писара и скрлатара бокори у осами.

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања