Песме

Једнога дана у години било чијој

Једном, ненадано, опојним вртом мирте,
бадема, тимијана, сандаловине,
ходиће агностици, астрономи, мудре егзегете
спретне да тумаче ствари видне и невидне.

Зилоти, атеисти, апологети, хафизи,
рабини, монаси, свети патријарси -
ушанчени, вични књизи
кликтаће: Бог је један, gens una sumus!

Падаће вртом силне главе, мучни хумус,
заудараће трулеж и мемлa, низаће
се клетве, молитве, завети, молчанија;

упркос жртвама, свему, година свануће
по календама: у јануару, у по фебруара,
крајем марта, концем јуна, септембра...

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања