Песме

Свети у лазарету

У куту снужден Лука, врач, евангелиста,
умотан у грубу, испрану закрпа–плахту,
Књигу стања мрштећи се листа:
опет празних руку дочекаће шихту!

Муче га туга, бес, стрепња, неверица:
 нема лекова, завоја, крви. Наде! Воде, газе.
Ждере гамад! Уби беда, стиска несташица.
Сатиру немоћ и безнађе – живи се гасе.

"Николај, помози!" Лука моли:
"Дај бродовље, болничка носила,
зови Зосима, Козму, Дамјана; где су апостоли?!

Ни за љутих војни, брате мој,  не би горе!"
Смркнут Николај ћутке пертла мрле у једрила,
слаже по ходницима, нахраниће море.

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања