Песме

Отвори очи за радосне часе

 

Oтвори очи за радосне часе,
раскрили окна, двери, оџаклију,
прими трепет  звезда на се,
уграбиш ли - нагни бардаклију.

 Радости, стижем ти пречицом.
Отвори срце да гргољи,
нијај га дивном причесницом,
сваки гутљај од пређег је бољи.

 Распирих ватру усред дома,
пре но сркнух мученицу,
освештану, лековиту, кaо  удар грома

- силазим у невиделицу.
У трен сваки  два бар зала стану,
        -  залуду скрб је: нико смрт не гану.

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања