Препоруке - Хелена спава с мишицом под главом, 1978.

одломак

наручите

Књига Хелена спава с мишицом под главом заснива се на наративности и то је, можда, једино што је (за оне који то воле) одликује.

А. Протић, Политика експрес


О, потребно је неизмерно љубави да песник носи у себи, много жара, психологије, познавања тананости женског ума и мишљења да би се створила песничка збирка префињених, а опорих песама о Хелени. Повремено читалац разумева да Хелена, срж, оса збирке, темељ и њен кров, бескрајни видик и велика тајна, живи у сновима, повучена, изван света, оног површног, готово једнодневног, који се неуморно храни измишљеним причама о туђим животима, и сам их, такође, смишља, али ни тада лепа Хелена није сама: она само достојанствено, пред собом, листа сећања на  дивне  дане који су, могуће је, у стварности прошли, а уистину, део су једног другачијег, младалачког, необузданог, раздраганог живота. Све што је прошло сада изнова живи у сећању, како Њеном  (тек на изглед једноличном) тако, верујем и у Његовом.

Само су један и једна у људском животу два, али спојено, занавек, или док траје чаролија. Она, чаролија, траје у сећању јунакиње несвагдање поеме о жени чија лепота само физички пролази. Најлепше од те лепоте Хелена је даривала ономе ко  је умео те даре да прими и да исто тако бескрајно даје своје. Књига Хелена спава с мишицом под главом ода је пуноћи љубави, оној пуноћи која, у годинама позним, животу нуди бесмртност. Срећна сам због постојања Хелене од Троје до данас.

Ј. Лабош, Дневник


 

Песник Милосав Славко Пешић испевао је у књизи Хелена спава с мишицом под главом поему посвећену ― Жени. Управо тако: жени са великим почетним словом јер је његова Хелена симбол гетеовског вечно женског, готово оличење женске судбине. Ова поема је брижљиво и смишљено компонована, попут класичног, Прешерновог Сонетног венца, само овог пута без строгих сонета већ у терцинама, са правилном римом, али модерном формом.

З. Петровић, Дуга


Није само богатство љубави оно што Пешић жели да прикаже, већ нешто много шире и значајније; богатство живљења кроз љубав, кроз доживљај додирљиве, а недостижне, конкретне, а готово етеричне жене. А тај доживљај, толико знан па ипак увек зачуђујући, дат је у чистим, класично јасним сликама у којима — што ваља посебно имати у виду — нема општих места, патоса, наративности, нити било чега што би асоцирало на неку туђу лирику, или општу представу о љубави.

В. Арсенијевић, ТВ новости


Овај спев Милосава Славка Пешића дочарава нам Хелену, ту владарку снова и рима необичном поетском техником разломљеног стиха који је пун ритма. Музика ове поезије не уступа место њеној сликовитости.

Р. Смиљанић, Практична жена


 

Збирка песама Милосава Славка Пешића Хелена спава с мишицом под главом својеврсна је парабола о животу жене. Има у овој књизи неке лепе отмености у потезима, доследно и функционално спроведене симетрије, успелог свођења живота на есенцијална и симболична стања, преплитања екстатичних расположења и сете, особеног ритма и пробраног језика.

Ч. Мирковић, Савременик

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања