Препоруке - Kад те заболи душа, 1981.

одломак

наручите

Књига Милосава Славка Пешића Кад те заболи душа особено прати настајање и живот нових песама о Титу. Нема у тој књизи гласовитих песама Ћопића, Назора, Давича, Зупанчича, Каштелана, Шопова, Радовића, већ су заступљени махом песници млађе и средње генерације. Реч је, дакле, о песмама новијег датума настанка; песмама које су, како већ сам наслов књиге каже, потакнуте специфичним изазовом. На књижевним је критичарима и на времену да потврде или порекну уметничке вредности и домете ове поезије. Састављач антологије свој је посао обавио темељито пружајући, пре свега, широку југословенску панораму стихова настајалих у кратком временском периoду.

Д. Брајковић, Фронт

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања