Препоруке - Kњига постања, 1972.

одломак

наручите

Своје метрички и ритмички правилне стихове Пешић развија на прозодијским канонима који су доминирали у времену од Војислава Илића до парнасовске поезије, али значења његових песама, које се баве тзв. историјским и, могло би се рећи, костимираним темама, обавијена је велом благе ироније и скеспе, а духовним симболима убризгана је крв животности, световности и, чак, сензуалности.

Б. А. Поповић, Савременик


Милосава Славка Пешића карактерише изузетан сензибилитет у обликовању представа, слика које пред нама искрсавају неодољивом снагом бујице. Његове песме су, умногоме, богато остварене и слојевито изграђене субструктуре у којима речи добијају извесна одзвучја искони која су чврсто импрегнирана у контексту који образују.

Потребно је истаћи и занимљиво техничко решење које чини да Књига постања, не само по ономе што представља њену унутрашњу семантику него и споља, по ономе што даје својеврстан естетски угођај оку, одудара од реке, мање више једноличних издања наше обимне прошлогодишње продукције.

З. Стојановић, Индекс


 

Када говоримо о језику Пешићеве прве песничке књиге треба рећи да је аутор дошао до језика који је националан и универзалан у исти мах, који успева да изрази дух трагања и такође налази поткрепљење на врелима традиције, митологије и народног заумног говора. Пешићев језик је ритмичан, мелодичан, лексички дограђен и, мада подређен митским темама, што га спутава, остаје свеж и надахнут. Укратко, поезија Милосава Славка Пешића ванредна је.

А. Постоловић, Студент


У поезији Милосава Славка Пешића мотивско опредељење, а нити верс, метрички образац и строфичка организација песама — иначе у потпуности традиционални — не играју пресудну улогу. Та улога припала је речима, њиховим обликовним структурама, понајвише комуникативној перспективи коју су оне, услед свога унутрашњег обиља, стално у ситуацији да проширују и усавршавају.

Ј. Пејчић, Улазница


Широка поетска заокруженост слика, сензуалност која меша свето и профано, монахе и ангеле, фреске и нежна тела дева лудих. Осећање пустоши које се таложи као време, као историја човекове немоћи, залутале у усхите и затечене у пијанству живота. Ванземне ствари имају усход у чулним пијанствима, у путеним авантурама. Осећање неког преобиља, безмерности која тоне у неограничени простор времена. И у томе је право сазнање ове поезије; дух пролазности затамњује сензуална озарења.

Раскошне слике. Узнемирена чулност, драма у којој Ерос носи печат унапред изречене осуде, но та осуда је једина реална претпоставка његовог учествовања у свесветском. Пешић је сензуални занос изједначио са општом законитошћу света, како би кроз такво поистовећење човек сачувао своју наду да ће једном прекорачити границе свих омеђености.

М. Срећковић, Стваралачки портрети


Продубљеност поетске мисли, богатство асоцијације, префињеност и снага осећања, као и лепота и изражајност језика основне су одлике ове поезије.

Ј. Лукић, Књижевна реч


Пешић је успео да споји две на изглед тешко спојиве крајности, побуну и класику. Овај парадокс вероватно долази отуда што је Пешићева мисао у суштини прометејска, што ће рећи немирећа, а узори класични. Пешић се наметнуо као песник коме певање није само себи циљ, него начин да изрази неке преокупације и стрепње савременог човечанства. А то је, у време маниризма и замагљености, итекако значајан квалитет.

И. Ивановић, Савременик


Осветљена изнутра, ова збирка нам се представља раскошним стиховима, песмама пуним значења, устрепталим сликама и честим метафорама. Сваки стих је свест за себе и свет у себи, слободно значи и зрачи, извија се према емотивном и интелектуалном зениту у пуном луку. Осећање превасходи мишљењу, али га не сенчи, не одвлачи у задњи слој и осећање и мишљење путују заједно кроз поетски чин, дакле кроз песникову свест, стапајући се у јединствено језгро из којег зрачи обиље. Бујна, раскошна, распевана књига. Зато се опире, негодује против ванестетских момената.

Д. Урошевић, Поља

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања