Препоруке - Мали знаци неверства, 1980.

одломак

наручите

Збирку Мали знаци неверства карактерише чистота поетских слика које имају симетрију и богато изражајно значење. Иако произашла из кошмарно-халуцинантног стања, ова поезија се изнутра језички и ритмички очистила, поставши особена и лепа у исти мах. Са тако стеченим карактеристикама, њена се вредност не може довести у питање.

Ж. Ђуровић, Борба


М. С. Пешић је заточеник песничке речи, песник у власти лепоте речи. Његове песме саткане су од лепих, питких, од бираних речи. Рекли бисмо чак од најлепших речи нашег језика. И свака песма понаособ доведена је до пуног склада, готово до савршенства. Није, стога, претерано рећи да је М. С. Пешић мајстор песничке форме, у свеколиком српском песништву.

С. Миленковић, Глас


 

Милосав Славко Пешић, песник изузетне моћи, новом књигом Мали знаци неверства, стиже нам са поезијом која има тачку вредности с полугом ослоњеном на враћање читаоца на странице објављене књиге. Стихови пријемчиви за ухо и ум, изнашли су начин да зађу поетским нервом Пешићевим, а потом међ корице ове књиге, подаривши им значајно место у његовом изузетном књижевном опусу.

М. Деспотовић, Омладинске


Милосав Славко Пешић књигом Мали знаци неверства позабавио се новим начином да искаже неке песничке теме у поезији стално присутне. Себи је, на изглед, оставио мало простора за смелије, модерније, стваралачке потезе. Печат збирци, међутим, даје сензибилитет песника који се издваја као глас за себе, и којем су полазни оквири продубљивали изазов да начини корак даље у свом песништву.

Т. Крагујевић, Браничево


Пешић задржава својства љубавне лирике, чува њен повишени глас, њену етеричност, и све што песму чини љубавном. Љубав о којој пева Милосав Славко Пешић делује као фреска у рустикалном пределу где се и љуби, а не само пева о љубави. Уместо да говори о љубавном привиду, песник својом версификацијском хароминијом "разоткрива љубав", сумња у њену чедност и вековну неповредивост. Семантичка димензија песама из књиге Мали знаци неверства није једнообразна скица љубавног расипништва, него широка скала отворених значења.

Љ. Ћорилић, Стиг


Реч је о песнику зрелом и самосвојном и поезији озбиљној у сваком погледу, поезији која на једноставан, а снажан и убедљив начин пева интиму.

Д. Брајковић, Браничево


Милосав Славко Пешић припада песницима који понајвише пажње придају звуковној димензији песме, али основна побуда његовог певања је емотивно доживљавање света. Пешићева самосвојност евидентна је у лирским валерима и иманентној, лирско-медитативној вредности оствареног песничког говора.

В. Богдановић, Мисао

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања