Препоруке - Mастило је горко, 2007.

одломак

наручите

 

Фестивал, Смедеревска песничка јесен, поред светских песничких имена, објављује и књиге смедеревских аутора који су значајно искорачили изван завичајних оквира. Ове године, у едицији "Меридијани", у библиотеци од десет наслова, објавили смо књигу песника Милосава Славка Пешића Мастило је горко коју је на енглески превео Лазар Мацура (Ink is Bitter).

Милосав Славко Пешић, песник, приповедач, есејиста, романсијер, журналиста, публициста, свестрана стваралачка личност, један од највећих историчара и интелектуалаца овога града, стваралац је истанчаног укуса који годинама трага за избрушеним песничким формама. Верујем да ће ова књига, тако прецизна и инспиративна, афирмисати поезију Милосава Славка Пешића и изван граница наше земље, што и јесте задатак ове библиотеке.

Г. Ђорђевић, на представљању едиције


 

Мастило је горко поручује у наслову нове поетске збирке Милосав Славко Пешић, песник љубави и смрти, малих радости и безмерне туге, песник ћутње и сумње, док монашки посвећен, бди над рукописима имајући пред собом живот и страшне мене које собом носи и, као и свако од нас, покаткад једе стврдли монашки хлеб.

Мастило је горко и зато што је Пешић одиста неправедно по страни мада је неоспориво данас у српској поезији међу најзначајнијим песницима који сумњајући трагају за истином. М. С. Пешић, префињени лиричар попут сетног Р. М. Рилкеа или депресивног А. Градника, распет је између ероса и танатоса, сумње и вере. Песник сумња не само у предсказања, старозаветне пророке, еванђеља већ и у оно што зовемо истином, повремено и у властито постојање. Уз то га притиска безмерна емпатија, саосећање са светом, што је по себи тешко бреме, а додато му је и бескрајно чуђење, које је суштина мудрости. Сиоран је једном записао - живот се ствара у бунилу, а јењава досади. Милосав Славко Пешић посматра окружење, преиспитује себе и повремено сву ту ћутњу што га раздире, муку што оплемењује и снажи, осликава у песмама чија је порука далекосежна: Ћутање је спас од нежног говора који проказује.

Мислите о томе и будите уверени да после свега ништа није природније него да мастило горчи.

М. Деспотовић, Свитак


 

Милосав Славко Пешић гради стихове као лепезу идеја које кроз поетске слике, метафоре и низа имена философа, научника, књижевника, а пре свега езотерика, који се своде у песму, чак и у један стих. Исак Њутн, кога знамо као научника ― а сазнајемо да је био езотерик и маг ―уведен је у Пешићеву поезију као повод за иронични монизам. Иронично, песник пева о Богу, Божјим законима, тајни стварања и васељене, а све описујући уснулог Исака испод јабуке и црва, као прста Божијег, који обара јабуку на Њутнову главу. Паралелно са Исаком, сном, црвом и јабуком, уведен је Бог, који се, поред васељенских брига, стара и за молерске радове. Тако се пређе граница ироније и уплови се у сарказам, цинизам, разграђивање света. Упоредо с том иронијом, расут је кроз збирку каталог имена која чине духовну прошлост оног простора из кога је израстао Милосав Славко Пешић: Спиноза, Емпедокле, Талес, Солон, Питагора, Хераклит, Диоген, Кратес, Борхес.

Пешићева поетика има особину која сужава комуникацију са данашњим читаоцима поезије ― ако таквих има код нас ― јер је за њено разумевање неопходан раскошни корпус вишеструког и разуђеног ренесансног знања да би се (ако је могуће) сва лепота и све поруке те поезије сагледале. Но, садашњост је само трен у трајању и већ бива прошлост. То даје наду, зашто да не, да ће и књига Мастило је горко наћи читаоце у будућности, као што су многа књижевна дела са задршком успевала у томе. Укратко: Пешићева поезија заслужује читаоце и уважавање.

Ђ. Ј. Јанић, Mons Aureus

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања