Препоруке - Писма осамљеника, 2003.

одломак

наручите

Оно због чега је ова књига посебна и у сваком погледу изузетна јесте превод Милосава Славка Пешића чији луцидни, освежавајући и надасве исцрпни и едукативни коментари прате свако писмо. Често су ти коментари неупоредиво опширнији од Моцартових писама, али они не само да објашњавају и допуњују маестрове епистоле него и распршују неке заблуде о Моцарту, времену и окружењу.

Д. Живановић, Борба


 

Пешићеви преводи, коментари и белешке, могу да послуже као образац како се помно, страсно и до поистовећености, понире у лик, нарав, мотиве, поступке и поруке аутора чије дело се транспонује на други језик.

Р. Мићуновић, Борба


 

Досетку о преводу којег пореде са женом свако зна, али та досетка не држи када се ишчитају обимом невелика Писма осамљеника. Тај превод опија. Иако сам уживала у читању и даље не могу да верујем да неко може тако маестрално превести Моцартове досетке, смицалице, каламбуре, речју непреводиве играрије. А, ето, нашао се мајстор. Бравурозно. Задивљујуће.

З. Жагар, Знак


 

Писма осамљеника Волфганга Амадеуса Моцарта књига је два аутора, музичког класика Моцарта, чија одабрана писма садржи, и преводиоца и приређивача Милосава Славка Пешића. Оба писца необично ће изненадити и привући читаоца.

Моцарт ће ономе ко ништа не зна о животу овог музичког генија кроз писма члановима породице открити личност која је далеко од хармоније са његовом до савршенства складном музиком, Милосав Славко Пешић шта све може преводилаштво када постане уметност.

Оба открића у овој обимом невеликој књизи демистификују до неслућених интима Моцартову личност, време и околности у којима је стварао и, упоредо, моралну личност једног завереника преводилаштва који с неисцрпном истрајношћу тражи и налази одговарајућу реч и риму на свом језику, и са истом преданошћу долази до податка и објашњења за сваки загонетан ред у писмима насталим пре скоро два и по века.

Г. Мајсторовић , Базар


 

Писма осамљеника је изабрао и превео са немачког Милосав Славко Пешић. Пешић је аутор и бројних коментара који појашњавају садржај писама и олакшавају њихово разумевање. Ово дело садржи писма која је Моцарт писао мајци, сестри, нећаки, супрузи.

Писма осамљеника су епистоларна проза која обилује деминутивима, врцавим досеткама, играма речи, као и бројним питорескним детаљима из Моцартовог кратког, али бурног живота. Читалац ових писама биће изненађен њиховим садржајем, као и њиховом дурско-молском интонацијом, с обзиром да је Моцарт и језик доживљавао пре свега као музику.

С. Домазет, Данас


 

На крају, када пређемо преко наслова — Писма осамљеника, који је пуки инцидент, остаје да упутимо громко "Браво!" М. С. Пешићу како због довитљивог превода, тако и због коменатара (има их 215). И због једног малог изенађења којим је потврдио да "конац дело краси".

К. Перовић, Playboj

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања