Препоруке - Смрт је ловац самотан, 1990.

одломак

наручите

У Пешићев лирски фокус долазе сви они, на заласку века, суочени са неминовношћу краја, да муњевито, кратко и јасно изговоре своје животописе. А песник се, као ловац на бисере или као какав мудар бележник, срећом, затекао ту, одмах, прекопута, да сакупи и сачува највредније речи као попадале звезде са свода. Збирка Смрт је ловац самотан има у себи нешто од библијског призвука и општег бола, но има и љубав као еликсир за сваку патњу и трпњу.

Р. Мићуновић, Овдје


 

Тек ретки који су успели да уђу у збирку Смрт је ловац самотан стекли су бесмртност.

М. Петровић, Знак

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања