Препоруке - Tамни вилајет, 1983.

одломак

наручите

Протежући се између подземне тмине и небеских светиљки, цео простор песниковог света јавља се као гигантска позорница, на којој се одиграва једна људска драма. Као и сама сцена, тако и драма залази у предео мита. У ствари, на сцени Пешићевог универзума приказује се реприза Икарове трагедије. Овде, дакле, тај митски јунак поново доживљава свој лет и пад. Он опет настоји да се вине у сунчана небеса; овога пута, међутим, Икар не би пао у подводни бездан мора, већ у подземни "тамни вилајет".

Р. Таутовић, Смедерево


Најновија песничка књига Милосава Славка Пешића Тамни вилајет намеће се пре свега по разноликости мотива и по формалном устројству песме. Једном линијом она следи раније Пешићеве књиге Хелена спава с мишицом под главом и Мали знаци неверства (по финој ироничности и хуморно―сетном тону као и по метричкој организацији стиха) док другом напушта освојене просторе. Ослободивши се класичног стиха, Пешић се опасно приближио граници прозног исказа не изневеривши своју поетску нит и свој свет.

М. Милановић, Борба


Привид, а не привиђења, господаре човеком. Иза кала низине стреми се у етар висине: једино говор нарастао у "паклу" може да досегне истиносни и памтивечни сан о рајском Едему. Стварна дешавања живота упућена су на заборав "првог греха", зато стално надвисују претећи глас "знања добра и зла". Пешићева поезија на овај начин представља поновно путовање кроз облике "постања".

Ј. Пејчић, Провинција

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања