Препоруке - У дом за старе стигао је комунизам, 2004.

одломак

наручите

Разголићен у песничкој усамљености, заточеник речи и језика којим пише, стешњен у времену и простору, у вечитој запитаности и трагању за човеком око себе и човеком у себи, Милосав Славко Пешић пева о пролазности живота, не зазирући од мотива смрти, проносећи космизам вечитог кретања.

Књига, избор, пресек вишедеценијског стваралаштва У дом за старе стигао је комунизам намењена је одабранима који умеју да пронађу кључ. Треба загребати дубоко испод површине, да би смо открили чудесну лепоту и снагу Пешићеве поезије. Једно је сигурно: Пешић пише ђаволски добро!

Р. Дамјановић, на промоцији


Песме избора У дом за старе стигао је комунизам Милосава Славка Пешића, смислено су одабране и промишљено уређене да са допуњују с пробраним новим песмама. Сада можемо да, у слојевитом поетском ткиву, пратимо песника кроз животне мене и поетске поступке, лако да обухватимо ауторову стваралачку младост и зрелост. Сучељавајући искуство и снове, мешајући горку свест о пролазности с опојним зовом животних радости, песник раскриљује митско наслеђе одевајући га у савремени језик и особени песнички глас.

С. Ц. Пешић, Борба


Стара и нова Пешићева поезија обједињена у књизи У дом за старе стигао је комунизам својеврстан је и драгоцен бревијар љубитељима истинских књижевних вредности, поготову зналцима и поштоваоцима особеног и самосвојног списатеља какав је Милосав Славко Пешић. Његова маштовитост, елеганција и речитост долазе до пуног изражаја показујући да су дух, садржај и бит доминантни у сваком добу и облику. Књига је добродошла и стога што показује доследну генезу и замашне димензије песничке појаве Милосава Славка Пешића.

Р. Мићуновић, Mons Aureus

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања