Препоруке - Вечерња благост, 1984.

одломак

наручите

Примарно значење наслова збирке Вечерња благост сугерише она најфинија лирска осећања, топла, прожета мекотом и жаром радости. Осим тога, те две речи из наслова уједно су метафора за музику речи, музику уметности речи, односно музику поезије. Вечерња благост ― речи које одишу пријатним штимунгом лирске мекоте, људске, тихе, можда мале, али драгоцене среће, среће тренутка који, и ако пролази, траје и памти јер њиме се препознаје живот који је неповратно прошао.

С. Биковић, Смедерево


Пешићев песнички поступак у књизи Вечерња благост разликује се од оног у претходним књигама, најпре у синтакси, потом, донекле, у ритму. Пешић је стакатом у овој песничкој књизи променио ритам, убрзао га, реторичност заменио језгровитим стихом, и при томе остао препознатљив, самосвојан. Вечерња благост упркос убрзаном ритму збирка је дубоког даха, смирене лепоте и невероватне, пробране, ретке, веома ретке лексике коју нам Пешић нуди у пуној лепоти звука и значења.

Ј. Ракитић, Овдје

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања