Препоруке - Женик, 1982.

одломак

наручите

У српској књижевности нема много писаца, па тиме ни књига, који излазе из оквира књижевног језика да би, одредивши се према садржају и тематици, користили језик тог окружења. Срећом новија српска књижевност има неколико веома запажених и дакако вредних књига које су се избориле са језиком и темом на најбољи знани начин. Роман Женик занимљиве је лексике, знане тематике, писан је духовито с одмереном дозом цинизма и разумевања за јунаке, али има изглобљених пасажа и страница што општу добру представу о књизи краси посебним шмеком.

Ј. Николић, Багдала

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања