Преводи

On edge we are waiting for the night to fall

On edge we are waiting for the night to fall

On edge, we are waiting for the night to fall,
that cosy cradle of love. When it
touches us with its light bedspread,
the shaky night will shower upon us the language

of supralove words we are not aware of,
let alone of their staggering might.
These words, the very fire of love, open
the secret door, they condense our omnipotent

bodies and our blood. Did I say that the night
burns. That cradle of ours where we easily
rock the love and where shiny stars
fall, grows deeper and deeper

Преводи

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања