Преводи

Mighty is the hand

Mighty is the hand

Mighty is the hand that gives the blessing, that carries
weapons, builds and destroys, caresses, hugs,
strikes, raises and lowers, mighty is the hand
in the nights when the unrestrained shape

of your ripe breast sleeps in it. Mighty is the hand
on which the print of your beautiful lips shines
golden and the poisonous bite of your love.Your waist
also reclines on it. And your neck lies on it. You.

Mighty is the hand when your thigh butters up gently
while you slowly open yourself. Mighty is this hand,
I tell you, when you surrender to it completely,
beyond his world, intoxicating

Преводи

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања