Преводи

Speak the language of the tenderness


Speak the language of the tenderness

I speak the truth. I speak: a stone, salt, a bed,
a flower, light; I speak it is the hour of love,
the instant in which we will change
our skin, throw away the slough of memory and

of dreams, we will apeak the language of the tender.
Here the confused stargazers remain silent. From
their manuscripts the turquoise shine glows.
Beneath a bitter curtain of centuries the old men

roll dreams in their empty mouths. Vague
are the oracles; the new seers speak
cautiously, quietly, with refined words. Who
says that the truth lies in them, they are liars!

Преводи

Архив

Књиге

Исаија

Шака мрака

Мастило је горко / ink is bitter

Књига промена

У дом за старе стигао је комунизам

Писма осамљеника

Глумци одлазе, сире

Бенгалска ватра глуме

Смрт је ловац самотан

Мачје, мишје и друге

Мирна кућа

Мефистов вез

С љубечитим штовањем

Вечерња благост

Тамни вилајет

Женик

Кад те заболи душа

Мали знаци неверства

Човек против себе

Хелена спава с мишицом под главом

Књига постања